INFO
There are no translations available.

 

 

 


 

 

Staż z Sensei Matthew Holland w Nowym Sączu

 

 Walne Zebranie Delegatów PZA 28 lutego 2014r.

27 lutego 2010r.,  przedstawiciele sześciu klubów z Małopolski i Podkarpacia podjęli decyzję o utworzeniu Polskiego Zrzeszenia Aikido, organizacji, która nie prowadzi podstawowej działalności szkoleniowej a jedynie wspiera działanie klubów i organizuje imprezy szkoleniowe które wykraczają poza możliwości poszczególnych klubów. W której są uregulowane i jasno określone wymagania na wszystkie stopnie aikido, i która organizuje egzaminy na wszystkie stopnie.

Na zebraniu założycielskim został wybrany Zarząd w składzie:

 • Prezes Dariusz Łęczycki
 • Wice Prezes Marian Górka
 • Sekretarz Generalny Mirosław Ogórek
 • Członek Bogusław Tabor
 • Członek Paweł Kordeczka

Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Przewodniczący Waldemar Środulski
 • Sekretarz Artur Michalik
 • Członek Jacek Majewski

Po śmierci naszego kolegi Mariana Górki w listopadzie 2012r. jego miejsce w Zarządzie zajął Waldemar Środulski dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, natomiast funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej objął Sebastian Wiktor.

Po uzyskaniu opieki merytorycznej u Shiana Metthew Holland`a, który został Dyrektorem Technicznym PZA i zapoznaniu Hombu Dojo z celem naszej działalności, Zarząd PZA wraz z Radą Techniczną opracował przepisy regulujące działania administracyjne i szkoleniowe:

 • Regulamin egzaminów na stopnie kyu i Dan.
 • Regulamin nadawania stopni Fukushidoin i Shidoin.
 • Regulamin nadawania Licencji Instruktorskich.
 • Regulamin obiegu dokumentów.
 • Regulamin powołania oddziałów PZA.

Obecnie Polskie Zrzeszenie Aikido to:

 • 8 oddziałów
 • Ponad 200 członków
 • 12 licencjonowanych instruktorów
 • 28 osób ze stopniami dan

W okresie pierwszej kadencji Zarząd zorganizował:

 • 25 zebrań Zarządu na których podjęto 55 uchwał
 • 1 Nadzwyczajne Walne Zebranie
 • 8 staży z Shihan Matthew Holland
 • uroczyste obchody jubileuszu 30 lecia aikido w Nowym Sączu
 • 4 staże techniczne

Polskie Zrzeszenie Aikido objęło patronatem:

 • 4 Staże Noworoczne Aikido-Alton które odbywały się w dwukrotnie w Nowym Sączu, Gorlicach i Limanowej
 • 4 Letnie Szkoły Aikido w Gołkowicach

W okresie kadencji odbyło się 5 egzaminów Dan, na których 23 osoby zostały promowane na stopnie mistrzowskie.

W wyniku wyborów został wybrany Zarząd na II kadencję w składzie:

 • Prezes Dariusz Łęczycki
 • Wice Prezes Paweł Kordeczka
 • Sekretarz Generalny Mirosław Ogórek
 • Członek Waldemar Środulski
 • Członek Sebastian Wiktor

oraz Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący Aleksander Smaga
 • Sekretarz Mirosław Kordeczka
 • Członek Marek Śledziński

Inicjatorzy powołania PZA uznali, że decyzja o powołaniu Polskiego Zrzeszenia Aikido była nader słuszna, a wyniki działań wszystkich osób zaangażowanych w pracę zrzeszenia przynoszą oczekiwane efekty.

media_pza


STAŻ PZA Z MATTHEW HOLLAND - NOWY SĄCZ 19.10.2013r.

19 października 2013r. w Nowym Sączu odbył się już po raz dziesiąty staż, który poprowadził Shihan Matthew Holland 7 dan. Sensei M. Holland jest Szefem Instruktorów Szkockiej Federacji Aikido,  do Nowego Sącza przyjeżdża od 1992 roku, od 2010 roku jest Dyrektorem Technicznym Polskiego Zrzeszenia Aikido.

Staże z Sensei M. Holland mają wielu stałych uczestników i  cieszą się rosnącą popularnością.

W treningach uczestniczyło ponad 70 osób z kilkunastu klubów.

Polskie Zrzeszenie Aikido organizuje coroczne szkolenia z Sensei M. Holland w maju i październiku.

Najbliższy staż odbędzie się 24 maja 2014r.

Na stażu odbyły się egzaminy, na kolejne stopnie mistrzowskie zdali:

Nidan:

 • Tadeusz Kordeczka
 • Stefan Sapalski
 • Bartłomiej Oleksy

Wszystkim zdającym składamy serdeczne gratulacje.

Zarząd PZA dziękuje wszystkim uczestnikom oraz osobom które przyczyniły się do organizacji stażu.

 

Zarząd PZA

 


 

Polskie Zrzeszenia Aikido

zaprasza na treningi do nowo powstałego klubu w Mszanie Dolnej


Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej przy ul. Sienkiewicza 2

dzieci od 6 do 13 lat:
pn. 1700 – 1800 i śr. 1700 – 1800

młodzież i dorośli:
pn. 1900 – 2030 i pt. 1900 – 2030

grupa dodatkowa:
pn. 1800 – 1900

informacje i zapisy: tel. 602-751-210

zajęcia prowadzi instruktor Krzysztof Stokłosa

 Polskie Zrzeszenia Aikido

zaprasza na treningi do klubu w Limanowej

Klub przekształcił się z Aikido Alton - Limanowa na Limanowskie Stowarzyszenie Aikido.

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 2 w Limanowej przy ul. Piłsudksiego 91

dzieci od 7 do 13 lat:

pn. 1800 – 1900 i czw. 1815 – 1915

młodzież i dorośli:
pn. 1900 – 2030 i czw. 1915 – 2045

informacje i zapisy u instruktorów:

Jacek Łęczycki 3 Dan -  tel: 602 179 835

Tadeusz Kordeczka 1 Dan - tel: 515 634 265W Gołkowicach k/Starego Sącza odbyła się już IV Letnia Szkoła Aikido PZA

na której zajęcia prowadzili instruktorzy:

D. Łęczycki  4 dan,  J. Łęczycki 3 dan i S. Wiktor 2 dan


Na wniosek Rady Technicznej Zarząd przyznał nowe Licencje Instruktorów Aikido dla:

Krzysztof Stokłosa 1 kyu – Licencja III stopnia

Marek Śledziński 1 dan - Licencja III stopnia

Sebastian Wiktor 2 dan - Licencja II stopnia - Fukushidoin


W wyniku egzaminów zostały promowane następujące osoby:

1 DAN
Cabała Stanisław, Wołoszczuk Krzysztof

1 KYU
Biały Krzysztof, Stokłosa Krzysztof

2 KYU
Cabała Tomasz, Dunikowski Damian, Gucwa Sylwia

3 KYU
Kordeczka Waleria, Malik Wojciech, Szurek Bartosz, Feć Arkadiusz

4 KYU
Rosiek Monika, Greso Stefan, Salamon Patryk

5 KYU
Jarosz Sylwia, Czapka Borys

6 KYU
Miichalik Kinga

 

Dziękuję sponsorom którzy ten letni wypoczynek uczynili bardziej dostępny. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pana Krzysztofa Młynarczyka właściciela składów budowlanych UNIMAT oraz do Uzdrowiska Krynica Żegiestów SA.


 

AKTUALNOŚCI

There are no translations available.

STAŻ PZA
pod kierunkiem
Shihan
Matthew Holland
7 dan
15.10.2016 r.
Nowy Sącz