© 2018 Polskie Zrzeszenie Aikido

Created by PZA

POLSKIE ZRZESZENIE AIKIDO

DOKUMENTY

Statut PZA

Deklaracja wstąpienia do PZA

Powołanie Oddziału Terenowego

Zgłoszenie Oddziału Dziecięcego

Lista Opłat Statutowych

Zgłoszenie do egzaminu dan

Protokół egzaminu kyu

Zgłoszenie udziału w LSA