POLSKIE ZRZESZENIE AIKIDO

DOKUMENTY

Statut PZA

Deklaracja wstąpienia do PZA

Powołanie Oddziału Terenowego

Zgłoszenie Oddziału Dziecięcego

Lista Opłat Statutowych

Zgłoszenie do egzaminu dan

Protokół egzaminu kyu

© 2018 Polskie Zrzeszenie Aikido

Created by PZA