WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA STOPNIE KYU

 

6 Kyu

Min. 3 miesiące treningu, 20 dni treningowych

Shomen uchi:

Ikkyo (o-u) TW, Irimi nage (o-u) TW

Ai hanmi katate dori:

Shiho nage (o-u) TW

 

5 Kyu

Min. 4 miesiące treningu, 30 dni treningowych

Shomen uchi:

Ikkyo (o-u) TW, Nikyo (o-u) TW, Irimi nage (o-u) TW, Kote gaeshi (o-u) TW

Ai hanmi katate dori:

Shiho nage (o-u) TW, Irimi nage (o-u) TW

 

4 Kyu

Min. 5 miesięcy treningu, 40 dni treningowych

Shomen uchi:

Ikkyo (o-u) TW, Nikyo (o-u) TW, Sankyo (o-u) TW, Irimi nage (o-u) TW,  Kote gaeshi (o-u) TW

Kata dori:

Nikyo (o-u) TW, Shiho nage (o-u) TW

Ai hanmi katate dori:

Shiho nage (o-u) TW, Irimi nage (o-u) TW, Kote gaeshi (o-u) TW

Gyaku hanmi katate dori:

Shiho nage (o-u) TW, Irimi nage (o-u) TW, Kote gaeshi (o-u) TW

 

3 Kyu

Min. 6 miesięcy treningu, 50 dni treningowych

Shomen uchi:

Ikkyo (o-u) TW, Nikyo (o-u) TW, Sankyo (o-u) TW, Yonkyo (o-u) TW, Irimi nage (o-u) TW, Kote gaeshi (o-u) TW

Yokomen uchi:

Shiho nage (o-u) TW, Irimi nage (o-u) TW, Kote gaeshi (o-u) TW

Chudan tsuki:

Irimi nage (o-u) TW, Kote gaeshi (o-u) TW

Kata dori:

Nikyo (o-u) TW, Shiho nage (o-u) TW

Ai hanmi katate dori:

Shiho nage (o-u) TW, Irimi nage (o-u) TW, Kote gaeshi (o-u) TW

Gyaku hanmi katate dori:

Shiho nage (o-u) TW, Irimi nage (o-u) TW, Kote gaeshi (o-u) TW,  Uchi kayten nage TW,

Soto kayten nage TW, Kokyu ho TW

Ryote dori:

Tenchi nage TW, Shiho nage TW, Kokyu ho SW

 

2 Kyu

Min. 8 miesięcy treningu, 60 dni treningowych

Shomen uchi:

Ikkyo (o-u) TW, SW, Nikyo (o-u) TW, SW, Sankyo (o-u) TW, SW, Yonkyo (o-u) TW, SW, Gokyo (o-u) TW, SW, Irimi nage (o-u) TW, Kote gaeshi (o-u) TW

Yokomen uchi:

Shiho nage (o-u) TW, Irimi nage (o-u) TW, Kote gaeshi (o-u) TW

Chudan tsuki:

Irimi nage (o-u) TW, Kote gaeshi (o-u) TW, Hiji kime osae TW

Kata dori:

Ikkyo (o-u) TW, SW, Nikyo (o-u) TW, SW, Sankyo (o-u) TW, SW, Yonkyo (o-u) TW, SW, Shiho nage (o-u) TW

Ai hanmi katate dori:

Shiho nage (o-u) TW, Irimi nage (o-u) TW, Kote gaeshi (o-u) TW

Gyaku hanmi katate dori:

Shiho nage (o-u) TW, Irimi nage (o-u) TW, Kote gaeshi (o-u) TW, Uchi kayten nage TW, Soto kayten nage TW, Kokyu ho TW

Ryote dori:

Tenchi nage TW, Shiho nage TW, Irimi nage TW, Kote gaeshi TW, Kokyu nage TW, Kokyu ho SW, Jiu waza

 

1 Kyu

Min. 10 miesięcy treningu, 80 dni treningowych

Shomen uchi:

Ikkyo (o-u) TW, SW, Nikyo (o-u) TW, SW, Sankyo (o-u) TW, SW,  Yonkyo (o-u) TW, SW, 

Gokyo (o-u) TW, SW, Irimi nage (o-u) TW, Kote gaeshi (o-u) TW, Kayten nage TW

Yokomen uchi:

Ikkyo (o-u) TW, SW, Nikyo (o-u) TW, SW, Sankyo (o-u) TW, SW, 

Yonkyo (o-u) TW, SW, Gokyo (o-u) TW, SW, Shiho nage (o-u) TW, 

Irimi nage (o-u) TW, Kote gaeshi (o-u) TW, Ude kime nage TW, Kokyu nage TW

Chudan tsuki:

Irimi nage (o-u) TW, Kote gaeshi (o-u) TW, Hiji kime osae TW

Jodan tsuki:

Irimi nage (o-u) TW, Kote gaeshi (o-u) TW, Hiji kime osae TW, Kayten nage TW

Kata dori:

Ikkyo (o-u) TW, SW, Nikyo (o-u) TW, SW, Sankyo (o-u) TW, SW, 

Yonkyo (o-u) TW, SW, Shiho nage (o-u) TW

Ushiro ryote dori:

Ikkyo (o-u) TW, Nikyo (o-u) TW, Sankyo (o-u) TW, Yonkyo (o-u) TW, 

Shiho nage TW, Irimi nage  TW, Kote gaeshi  TW

Ai hanmi katate dori:

Shiho nage (o-u) TW, Irimi nage (o-u) TW, Kote gaeshi (o-u) TW, Jiu waza

Gyaku hanmi katate dori:

Shiho nage (o-u) TW, Irimi nage (o-u) TW, Kote gaeshi (o-u) TW, 

Uchi kayten nage TW, Soto kayten nage TW, Kokyu ho TW, Jiu waza

Ryote dori:

Tenchi nage TW, Shiho nage TW, Irimi nage TW, Kote gaeshi TW, Kokyu nage TW, 

Kokyu ho SW, Koshi nage TW, Jiu waza

Morote dori:

Ikkyo (o-u) TW, Shiho nage (o-u) TW, Kote gaeshi (o-u) TW , 

Kokyu ho (o-u) TW , Kokyu nage (o-u) TW, Jiu waza

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA STOPNIE DAN

 

1 Dan

Min. 1 rok od 1 kyu, 100 dni treningowych

Wszystkie formy technik obrony przed uderzeniami, uchwytami za ręce i ubranie

Suwari waza, Hanmi handachi waza, Tachi waza

Ushiro waza – wszystkie techniki

 

2 Dan

Min. 2 lata od 1 dan, 200 dni treningowych

Tak jak wyżej + Tantodori + Futarigake

 

3 Dan

Min.3 lata od 2 dan,300 dni treningowych

Tak jak wyżej + Tachidori + Jodori + Taninzugake (Randori 3 atakujących)

 

4 Dan

Min. 4 lata od 3 dan, 400 dni treningowych

Jiyuwaza na wszystkie powyższe

 

 

UWAGI

  • Przed zgłoszeniem do egzaminu należy upewnić się czy spełnione są wszystkie wymagania a w szczególności czy mamy wymaganą liczbę dni praktyki.

  • Ukończenie szkolenia na stażach i letnich szkołach PZA będą doliczane do ilości treningów.

  • Zgłoszenia do egzaminu należy złożyć najpóźniej pół roku przed egzaminem do Rady Technicznej PZA. Zgłoszenie powinno zawierać rekomendację instruktora prowadzącego.

  • Rekomendacje nie dotyczą instruktorów z licencją PZA I stopnia samodzielnie prowadzących klub.

  • Formularze Hombu Dojo oraz opłaty należy przesłać najpóźniej 3 dni przed egzaminem.

  • Minimalny wiek wynosi 18 lat Shodan.

  • Informację o planowanych terminach egzaminów na stopnie dan można uzyskać w sekretariacie. Egzaminy odbywają się na stażach PZA oraz na stażach i letnich szkołach pod patronatem PZA.

  • Na egzaminie, UKE powinien być tej samej rangi.

  • Certyfikaty potwierdzające uzyskany stopień są uroczyście wręczane na stażach PZA.

Polskie Zrzeszenie Aikido organizuje i certyfikuje egzaminy na stopnie kyu i dan. Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu i dan są dostosowane do wymogów Hombu Dojo. Egzaminy w Polskim Zrzeszeniu Aikido przeprowadza Polska Komisja Egzaminacyjna w składzie:

 

Shidoin Jacek Łęczycki 5 dan

Shidoin Magdalena Łęczycka 5 dan

Fukushidoin Sebastian Wiktor 3 dan

Fukushidoin Rafał Wrona 3 dan

Fukushidoin Tadeusz Kordeczka 3 dan

Fukushidoin Marek Śledziński 3 dan

Fukushidoin Grzegorz Bodziony 3 dan

 

Terminy egzaminów na stopnie kyu są ustalane przez egzaminatorów indywidualnie dla danego klubu.

Terminy egzaminów dan wyznaczane są po otrzymaniu zgłoszenia do egzaminu, i realizowane są na stażach PZA lub letniej szkole PZA.

EGZAMINY

POLSKIE ZRZESZENIE AIKIDO

Created by PZA

© 2018 Polskie Zrzeszenie Aikido