O NAS

Polskie Zrzeszenie Aikido jest ukoronowaniem i kontynuacją wieloletniej współpracy klubów aikido z Nowego Sącza i południowo-wschodniej Polski.

 

Aikido w Nowym Sączu powstało 04 marca 1982 r., inicjatorem powstania pierwszej sekcji Aikido i zarazem instruktorem był Marian Górka.

 

W pierwszych latach sekcja aikido działała w ramach TKKF „Osiedle”, następnie od lipca 1985 roku jako Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Aikido”. Działania TKKF „Aikido” w Nowym Sączu 1985 – 1998, były niezwykle owocne dla rozwoju Aikido w Polsce i regionie.

Kolejnym etapem rozwoju były powstające kluby Liderów TKKF „Aikido”:

 

W 1993 roku Marian Górka otworzył Ognisko TKKF Koyama a następnie klub dla studentów w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu który działa do dnia dzisiejszego (obecnie w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu), instruktorem jest uczeń Mariana Górki - Marek Śledziński 3 dan.

 

W 1994 roku Dariusz Łęczycki zaczął prowadzić treningi w Gorlicach oraz inicjował powstanie Gorlickiego Klubu Aikido, w latach 2000 - 2012 zajęcia prowadził Waldemar Środulski, a od 2012 instruktorem jest Rafał Wrona 3 dan.

 

Magdalena i Dariusz Łęczyccy w 1995 roku założyli Prywatny Klub Aikido – „Alton” z oddziałami w Nowym Sączu, Limanowej i Starym Sączu.

 

W 2002 roku Gorlicki Klub Aikido utworzył oddział w Jaśle który po czterech latach przekształcił się w samodzielny Jasielski Klub Aikido w którym od początku treningi prowadził Bogusław Tabor.

 

Powstające kluby od początku działalności prowadzą ścisła współpracę dla dobra rozwoju Aikido.

 

W 2009 roku, przedstawiciele klubów podjęli decyzję o powołaniu własnej organizacji.

 

Polskie Zrzeszenie Aikido powstało 27 lutego 2010 roku w Nowym Sączu. Założycielami PZA byli aikidocy z sześciu klubów:

 • Aikido Alton Nowy Sącz
 • Międzyinstytutowa Sekcja Aikido przy PWSZ w Nowym Sączu
 • Aikido Alton Limanowa
 • Gorlicki Klub Aikido
 • Jasielski Klub Aikido
 • Klub Aikido Stary Sącz

 

PZA jest organizacją demokratyczną o zasięgu ogólnokrajowym.

 

Celem Polskiego Zrzeszenia Aikido jest propagowanie kultury fizycznej a w szczególności Aikido jako aktywnego, zdrowego i etycznego sposobu życia.

 

PZA realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 

 • tworzenie warunków dla uprawiania aikido,
 • popularyzowanie wiedzy o aikido,
 • sprawowanie opieki szkoleniowej nad oddziałami,
 • organizowanie pokazów, kursów, staży, egzaminów,
 • szkolenie i doszkalanie kadry instruktorskiej,
 • współpraca z zagranicznymi organizacjami w ramach wspólnych zainteresowań,
 • współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej,

 

Do władz PZA na IV kadencję zostali wybrani:

 

ZARZĄD

 

 • Prezes Jacek Łęczycki
 • Wiceprezes Paweł Kordeczka
 • Sekretarz Magdalena Łęczycka
 • Skarbnik Sebastian Wiktor
 • Członek Tadeusz Kordeczka

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

 • Przewodniczący Aleksander Smaga
 • Sekretarz Marek Śledziński
 • Członek Marcin Prusak

 

Opiekę merytoryczną sprawuje:

 

 

RADA TECHNICZNA

 

 • Jacek Łęczycki 5 dan
 • Magdalena Łęczycka 5 dan
 • Sebastian Wiktor 3 dan

 

Polskie Zrzeszenie Aikido od początku swojej działalności prowadzi współpracę z Fundacją Aikido Aikikai Hombu Dojo w Tokio, Szkocką Federacją Aikido oraz organizacjami krajowymi.

 

01 maja 2017 r. Polskie Zrzeszenie Aikido otrzymało oficjalne uznanie Fundacji Aikikai w Tokyo.

 

PZA organizuje międzynarodowe kursy szkoleniowe w miesiącach maj i październik, które w latach 2011-2019 prowadził Dyrektor Techniczny PZA Shihan Matthew Holland 7 dan a od 2023, w ramach dalszej współpracy ze Szkocką Federacją Aikido -  Shidoin Alan McKay 6 dan. W kalendarium imprez PZA są również staże prowadzone przez członków Rady Technicznej i staż dziecięcy organizowany w czerwcu.

 

PZA objęło patronatem cztery imprezy klubowe:

 

 • Staż Noworoczny Aikido Alton – organizowany w ostatni weekend stycznia,
 • Staż Limanowski – organizowany w marcu,
 • Letnia Szkoła Aikido PZA organizowania w drugiej połowie sierpnia.
 • Staż Gorlicki – organizowany w listopadzie,

 

Oddziały PZA:

 

 • Klub Aikido - Alton Nowy Sącz
 • Klub Aikido - Gorlice
 • Klub Aikido - Limanowa
 • Klub Aikido - ANS Nowy Sącz
 • Klub Aikido - Stary Sącz
 • Klub Aikido - Mszana Dolna
 • Klub Aikido - Kadcza
 • Klub Aikido - Brzezna
 • Klub Aikido - Podegrodzie
 • Klub Aikido - Chomranice
 • Klub Aikido - Bobowa

 

Nowy Sącz - styczeń 2024

 

POLSKIE ZRZESZENIE AIKIDO

Created by PZA

© 2018 Polskie Zrzeszenie Aikido