30 czerwca 2020

Koleżanki i Koledzy,

 

Ostatnie wydarzenia wymusiły wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu naszej organizacji. Obecnie Zarząd PZA pracuje w składzie:

 

Prezes - Mirosław Ogórek,

Wiceprezes - Paweł Kordeczka,

Sekretarz - Sebastian Wiktor,

Skarbnik - Magdalena Łęczycka,

Członek Zarządu - Rafał Wrona.

 

Z uwagi na trwającą epidemię i związane z nią obostrzenia Letnia Szkoła Aikido PZA w tym roku nie odbędzie się.

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminów dan proszone są o składanie wniosków do swoich instruktorów w terminie do 31.07.2020. Instruktorzy natomiast, po zaopiniowaniu wniosków przekazują je do Sekretarza do 31.08.2020. Data przeprowadzenia egzaminów na stopnie dan zostanie ustalona w późniejszym terminie.

 

Radzie Technicznej PZA przewodniczy Jacek Łęczycki.

 

Wnioski o wydanie/przedłużenie licencji instruktorskich oraz o nadanie tytułu Shidoin i Fukushidoin PZA należy składać w dotychczasowym terminie tj. do 31.07.2020 do Sekretarza RT - najlepiej w formie elektronicznej.

 

Informacji dotyczących szkolenia w poszczególnych klubach udzielają instruktorzy prowadzący zajęcia.

 

Liczymy, że sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju pozwoli na wznowienie regularnych treningów od września. Tymczasem życzymy wszystkim udanego letniego wypoczynku i do zobaczenia na macie!

 

Zarząd PZA

Informacje Organizacyjne

POLSKIE ZRZESZENIE AIKIDO

Created by PZA

© 2018 Polskie Zrzeszenie Aikido