07 lutego 2018

Już po raz czwarty odbył się w Nowym Sączu zjazd instruktorów PZA. W ratuszowej sali Miasteczka Galicyjskiego Instruktorzy zaprezentowali swoje oddziały, przedstawili swoje sukcesy z minionego roku.

 

Przedstawiciele Rady Technicznej omówili zmiany w przepisach po uzyskaniu przez PZA Uznania Hombu oraz przedstawili kalendarz imprez na bieżący rok.

 

Od tego roku do kalendarza imprez wejdą dwa nowe staże regionalne w Limanowej (marzec) i Gorlicach (listopad).

 

Po zakończeniu Zjazdu instruktorzy integrowali się w Gospodzie Galicyjskiej.

 

IV ZJAZD INSTRUKTORÓW PZA

POLSKIE ZRZESZENIE AIKIDO

Created by PZA

© 2018 Polskie Zrzeszenie Aikido