10 marca 2019

Z największym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość ogłoszoną przez rodzinę, że w dniu 8 marca zmarł Sensei Minoru Kanetsuka.

 

Sensei Kenetsuka był wzorem i źródłem inspiracji dla wielu aikidoków z Polskiego Zrzeszenia Aikido.

 

W imieniu Polskiego Zrzeszenia Aikido, wyrazy największego współczucia przekazujemy Rodzinie Zmarłego, przyjaciołom i znajomym.

 

Społeczność aikidoków straciła znakomitego instruktora i przyjaciela.

 

 

Cześć Jego Pamięci !

Zarząd PZA

 

 

Odszedł Sensei Minoru Kenetsuka 8 dan

POLSKIE ZRZESZENIE AIKIDO

Created by PZA

© 2018 Polskie Zrzeszenie Aikido