05 listopada 2022

Dnia 21 października 2022 członkowie PZA spotkali się w Karczmie Lachów Sądeckich, przy ul. Rzecznej w Nowym Sączu na Walnym Zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w związku z zakończeniem III kadencji Zarządu PZA.

Na IV kadencję powołano Zarząd w składzie:

 

Jacek Łęczycki - Prezes

Paweł Kordeczka - Wiceprezes

Magdalena Łęczycka  - Sekretarz

Sebastian Wiktor - Skarbnik

Tadeusz Kordeczka - Członek

 

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

 

Aleksander Smaga - Przewodniczący

Marek Śledziński - Sekretarz

Marcin Prusak - Członek

 

Walne Zebranie Członków PZA

POLSKIE ZRZESZENIE AIKIDO

Created by PZA

© 2018 Polskie Zrzeszenie Aikido