24 lutego 2018

Polskie Zrzeszenie jest organizacją powołaną 27 lutego 2010r.. Założycielami są przedstawiciele sześciu klubów z Małopolski i Podkarpacia którzy podjęli decyzję o utworzeniu organizacji, która nie prowadzi podstawowej działalności szkoleniowej a jedynie wspiera działanie klubów i organizuje imprezy szkoleniowe które wykraczają poza możliwości poszczególnych klubów. W której są uregulowane i jasno określone wymagania regulujące przynależność.

 

24 lutego 2018 roku w Nowym Sączu odbyło się Walne Zebranie Delegatów PZA podsumowujące i kończące drugą kadencję.

 

Zarząd drugiej kadencji rozpoczął swą działalność po wyborach 27 lutego 2014r.

 

Przez cztery lata Zarząd zrealizował min.:

 • Staże z sensei M. Holland w maju i październiku, od 2014 do 2016r.

 • Staże z instruktorami PZA.

 • Staż dziecięcy.

 • Letnie Szkoły Aikido.

 • Zjazdy instruktorów PZA.

   

W okresie drugiej kadencji w PZA zostało promowanych na stopnie mistrzowskie:

 • 16 osób na 1 dan

 • 4 osoby na 2 dan

 • 1 osoba na 3 dan

 • 2 osoby na 4 dan

 • jeden 5 dan

 • Łącznie 24 stopnie mistrzowskie.

 

Zarząd realizował program staży oraz licencji instruktorskich, obecnie w klubach PZA ćwiczy 18 licencjonowanych instruktorów z tego 9 czynnie prowadzi treningi, aktualnie:

 • jedna osoba odbywa staż instruktorski

 • 10 osób posiada Licencję III stopnia

 • 2 osoby posiadają Licencję II stopnia

 • 6 osób posiada Licencję I stopnia

 • 3 osoby posiadają tytuł fukushidoin

 • 1 osoba posiada tytuł shidoin

 

Aktualny stan Polskiego Zrzeszenia to 7 oddziałów zwyczajnych i 9 oddziałów dziecięcych, ponad 200 osób ćwiczących w 17 grupach.

 

01 maja 2017 roku Polskie Zrzeszenie Aikido otrzymało od Doshu Moriteru Ueshiba certyfikat „Uznania Hombu” – ertyfikat potwierdzający właściwy kierunek rozwoju organizacji oraz wysoki poziom techniczny.

 

Na Walnym Zebraniu zostały wyróżnione Dyplomem Uznania za szczególne zaangażowanie w pracy na rzecz rozwoju Polskiego Zrzeszenia Aikido następujące osoby:

Aleksander Smaga

Amelia Bajorek

Damian Dunikowski

Grzegorz Bodziony

Marcin Prusak

Jacek Łęczycki

Marek Śledziński

Magdalena Łęczycka

Tadeusz Kordeczka

Rafał Wrona

Mirosław Ogórek

Sebastian Wiktor

Paweł Kordeczka

 

W wyborach do Zarządu PZA na trzecią kadencję zostali wybrani:

 • Prezes Dariusz Łęczycki

 • Wice Prezes Paweł Kordeczka

 • Sekretarz Sebastian Wiktor

 • Skarbnik Mirosław Ogórek

 • Członek Rafał Wrona

   

Do Komisji Rewizyjnej:

 

 • Przewodniczący Aleksander Smaga

 • Sekretarz Marek Śledziński

 • Członek Stefan Sapalski

 

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW PZA 24.02.2018

POLSKIE ZRZESZENIE AIKIDO

Created by PZA

© 2018 Polskie Zrzeszenie Aikido